Podcasts

I serien Fire økologer taler om bæredygtighed møder du økologisk landmænd, der brænder for at udvikle og gøre deres bedrifter mere bæredygtige.

Mere om de fire udsendelser

Michael Nielsen i samtale med naturkonsulent Bent Rasmussen om biodiversitet. Michael går op i at pleje de udyrkede arealer omkring markerne på sit vestjyske kvægbrug og nyder det dyreliv, som følger med.

Steen Nørhede i samtale med økologikonsulent Jesper Fog-Petersen om mangfoldighed i afgrøderne. Steen eksperimenterer med at dyrke mange forskellige arter på samme mark. Det giver stor diversitet og bedre levevilkår for bier og andre insekter, og afgrøden bliver samtidig mere robust over for skadedyr og klimaudsving.

Bjørn Rasmussen i samtale med planterådgiver Michael Tersbøl om recirkulering. Bjørn har sammen med en kollega etableret et biogasanlæg, der bl.a. modtager husholdningsaffald fra byerne, så næringsstofferne herfra kommer tilbage til jorden som gødning for nye økologiske afgrøder. Anlægget reducerer samtidig klimabelastningen og laver grøn strøm.

Torsten Wetche i samtale med kvægkonsulent Julie C. Henriksen om klima og dyrevelfærd. Torsten praktiserer Feed no Food på sit kvægbrug i Himmerland og producerer ’græsmælk’, som får fire hjerter i Coops dyrevelfærdsmærke. Køerne har mere plads, og ko og kalv er sammen længere end økologi-reglerne kræver.

Luk (Esc)