FÆRRE MALKNINGER ER BEDSTE VEJ TIL AFGOLDNING

Køer

Tekst og foto: Karen Munk Nielsen. Artiklen er tidligere bragt på Økologisk Nu.

Den højtydende kos velbefindende opretholdes bedst ved at fodre uændret og malke færre gange, konkluderer forskere ved Aarhus Universitet.

Det kan være svært at afgolde højtydende malkekøer, og praksis på området er formentlig meget varierende fra brat afgoldning til forskellige grader af foderreduktion og færre malkninger i en overgangsperiode.

På baggrund af nye undersøgelser anbefaler kvægforskere klart at fokusere på antallet af malkninger i tiden op til goldning frem for at reducere koens energioptag.

En del køer viser tegn på sult, når foderet rationeres, og effekten af færre malkninger er den samme som af foderreduktion, skriver Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet.

Ved at gå fra to til en daglig malkning falder ydelsen 30 pct. Det samme sker ved foderreduktion, og kombinerer man de to, opnås en effekt på 45 pct. Foderreduktion mindsker desuden problemer med spændt yver og mælkeløb. Når forskerne alligevel ikke anbefaler foderreduktion, skyldes det hensynet til koen.

Når køerne allerede ved en moderat nedgang i energioptagelse viser tegn på sult, så tyder alt på, at den bedste måde at sænke mælkeydelsen ved afgoldning på, er at reducere malkefrekvensen frem for foderniveauet.
- Projektleder og seniorforsker Mogens Larsen

Undersøgelsen omfatter 60 højtydende malkekøer, fire forskellige afgoldningsstrategier og måling af ydelse, stofskifte, spændt yver og mælkeløb, adfærd og sultfølelse.

Fire strategier

  • Brat afgoldning - ingen reduktion i foder eller malkning inden goldning.

  • Reduktion i foder – to malkninger dagligt

  • Ingen foderreduktion – en malkning dagligt

  • Reduktion i foder – en malkning dagligt
Luk (Esc)