DER MANGLER KOKASSER I LANDSKABET

Kokasse

Af Vivienne Kallmeyer. Artiklen er tidligere bragt på Økologisk Nu.

Lort fra økologisk kvæg spiller en vigtig rolle i de naturlige økosystemer. Blandt andet i enge og overdrev, hvor gødningsbiller i stigende grad mangler levesteder. Flere arter er truede, nogle er allerede forsvundet.

De er blanke og grøn-sorte, og umiddelbart ser man dem ikke, men roder man lidt i en frisk kokasse, skulle den gerne myldre af dem – gødningsbillerne.

Men billerne har et problem: De mangler lort at leve i, for store græssende dyr er en mangelvare i landskabet. De fleste køer går i stalde året rundt. Kun økologisk kvæg kommer med sikkerhed på græs og giver dermed et afgørende bidrag til de naturlige kredsløb i enge og på overdrev.

I Vejle Ådal græsser Michael Kjerkegaards økologiske kvæg. De plejer landskabet for Vejle Kommune, og de skaber med deres klovaftryk, fødevalg og kokasser mikromiljøer, hvor alskens liv og småkravl trives – også gødningsbillerne.

Bo Levesen, der er biolog i Vejle Kommune, vender begejstret bunden i vejret på en af studenes mange kokasser.

Den her lort er dejlig frisk. Det kan man se på, at en masse nye beboere er på vej ned for at bo i den. Der er faktisk hele fem arter af de her møgdyr, som man kan kalde dem, i denne nye, dejlige lort. Det er tegn på, at de dyr, der går her, ikke får medicin. De lægger bare nogle rigtig gode øko-lorte.
- Bo Levesen, biolog i Vejle Kommune.

Michael Kjerkegaards 200 køer og ungdyr græsser ikke kun i engene om sommeren. De er her også om vinteren, og det er der en særlig vigtig pointe i for gødningsbillerne. De har nemlig brug for frisk lort året rundt.

Det er naturligt for dyrene at gå ude hele året, og vi er så heldige at arealerne ligger, så de kan gå i ly i skoven. Desuden flytter vi dyrene hver dag, så de ikke træder bakkerne op.
- Michael Kjerkegaard, økologisk landmand.

Han har registreret, at der allerede i februar er masser af fluer og biller i kokasserne.

Gødningsbillerne betragtes af biologer som nøglearter for biodiversiteten i det åbne græsland.

De hører til nedbryderne – altså de arter, som omsætter og splitter ekskrementer og døde plantedele i stumper og stykker, så næringsstoffer og energi igen kan indgå i naturens store kredsløb. Økologernes udegående dyr spiller en altafgørende rolle her.
- Bent Rasmussen, naturkonsulent i Økologisk Landsforening.
Luk (Esc)