RAPPORT: INGEN GRUND TIL BEKYMRING OVER MEDICINRESTER I SLAM FRA BYER

Hånd Med Jord Foto

Af Jakob Brandt. Artiklen er tidligere bragt på Økologisk Nu.

Jakob Magid har forsket i recirkulering i mange år, og med afsæt i en ny dansk forskningsrapport, mener han, at bekymringen for medicinrester i biogødning er ubegrundet.

»Der er tilstrækkelig viden til at konkludere, at medicinrester overført fra biogødning fra spildevand ikke giver anledning til bekymring,« hedder det i hans vurdering af forskningsrapporten.

Ifølge Jakob Magid, der er lektor og forsker ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, hævdes det ofte, at spildevandsslam er fyldt med medicin og kvindelige kønshormoner.

Dette er ikke korrekt. Da mange af disse stoffer er vandopløselige, vil de for en stor del blive udvasket fra slamfraktionen og forblive i vandet der udledes til vandmiljøet.
- Jakob Magid

Der er derimod klare beviser på, at hyppigheden af antibiotikaresistensgener i jorder er øget siden omkring 1940, hvor man begyndte at bruge antibiotika. Der er dog ikke foretaget systematiske studier af den relative betydning, som forskellige kilder bidrager med, og ifølge Jakob Magid er der behov for mere forskning på området.

Selvom der endnu er tale om spredt viden, er der ingen tvivl om, at både husdyrgødning og biogødning fra slam udgør kilder til opbygning af resistens.
- Jakob Magid

Alligevel vurderer han, at bekymringen for medicinrester i biogødning er overdrevet.

»Hvad angår antibiotikaresistens er det under danske forhold sandsynligt, at spredning fra gødning via jord til mennesker udgør en langt mindre risiko end f.eks. internationale rejser,« forklarer Jakob Magid med henvisning til et dansk studie af medicinindholdet i toiletterne på internationale fly, som landede i Danmark.

Luk (Esc)