FORSKERE: SOJA ER OVERVURDERET TIL ØKOLOGISKE MALKEKØER

Oekodag2014 Koer 03 Rasmus Bluhme

Artikel af Karen Munk Nielsen. Denne artikel er tidligere bragt på Økologisk Nu.

I græsbaseret mælkeproduktion får man mere ud af at fodre med raps end med soja, konkluderer forskere fra Sveriges lantbruksuniversitet, som ikke kan få resultater fra fodringsforsøg til at stemme med NorFors teoretiske proteinværdier.

Soja er et udbredt fodermiddel til økologiske malkekøer. Proteinkvaliteten er høj i NorFor – et fælles nordisk fodervurderingsværktøj – men forskere ved Sveriges lantbruksuniversitet kritiserer NorFor for at overvurdere soja ift. raps.

I en artikel i universitetets nyhedsbrev refererer forskerne med professor Pekka Huhtanen i spidsen til undersøgelser, der viser, at raps i en græsbaseret fodring giver en højere ydelse målt i kg mælk og kg protein end soja, når der gives samme mængde protein. Erstattes de to fodermidler kg til kg, er mælkeydelsen ens.

Overvurderingen af soja ift. raps har betydning, når rådgivere og landmænd skal finde frem til den billigste måde at sammensætte en optimal foderplan på. Når sojas værdi overvurderes, får den et fortrin i den beregning.

Problematikken er også aktuel herhjemme, hvor fodringsforsøg viser, at rapskager kan erstatte sojakager uden fald i mælkeydelsen.

Forbudt i Finland

Forskerne noterer, at soja ud fra en etisk betragtning ikke bør bruges til mælkeproduktion, hvor under en tredjedel af protein i foderet genfindes i mælken. I Finland er det forbudt at fodre malkekøer med soja, og raps er derfor en udbredt proteinkilde i finske kvægbesætninger, fremgår det af forskernes artikel.

Forskerne konkluderer på baggrund af deres undersøgelse:

  • Hos malkekøer, der fodres med græsensilage, giver rapsmel bedre udbytte af proteinet end sojamel
  • Varmebehandling af rapsmel giver ikke mere mælkeprotein. Ubehandlet rapsmel er godt foder til malkekøer
  • Ærter og hestebønner kan ikke erstatte raps i foderplanen
  • Ærter og hestebønner er værdifulde afgrøder i sædskiftet og et godt fodertilskud, hvis kløvergræsset har lavt proteinindhold
  • AAT-værdier i NorFor for ubehandlet og varmehandlet raps samt soja stemmer ikke med den observerede respons i form af mælkeprotein
Luk (Esc)