BLOMSTER BEKÆMPER SKADEDYR

Blomster på mark med afgrøder

Af Julie Rohde. Artiklen er tidligere bragt på Økologisk Nu.

Blomsterstriber øger den biologiske bekæmpelse af skadedyr i marken med 16 pct. og giver bedre bestøvning af afgrøderne, konkluderer nyt studie.

Blomsterstriber i dyrkede marker har flere positive effekter og bidrager bl.a. til biologisk bekæmpelse af skadedyr i markerne. Det fremgår af et studie, som et internationalt forskerhold fra 27 forskellige institutioner og universiteter står bag.

Forskerne har analyseret data fra 529 steder i Nordamerika, Europa og New Zealand og konkluderer, at blomsterstriber og hegn har positiv værdi for landbrugsproduktionen på de omkringliggende marker, og at de indeholder et uudnyttet potentiale.

“Disse blomsterstriber og hække etableres normalt i kanten af marken. De giver ressourcer til bestøvere og naturlige fjender såsom mad, husly og overvintringsmuligheder,” fortæller Riccardo Bommarco, som er en af forfatterne til studiet og professor i entomologi ved Sveriges Landbrugsuniversitet.

Studiet viser, at blomsterstriber øger den biologiske bekæmpelse af skadedyr i marken med gennemsnitligt 16 procent. Det skyldes, at blomsterstriberne giver skjul og overvintringsmuligheder for dyr som rovbiller og edderkopper, som derfra løber ud i marken og æder skadedyr. Studiet kunne overraskende ikke påvise samme effekt fra levende hegn, men de har til gengæld en positiv effekt på bestøvningen af afgrøder.


Brug de rette arter og flere af dem

Også blomsterstriberne kan have en gavnlig effekt på bestøvning af afgrøder, men denne viser sig først tydeligt i flerårige og ældre blomsterstriber med en bred artssammensætning.

Matthias Jonsson, en af forfatterne og seniorlektor ved Institut for Økologi på Sveriges Landbrugsuniversitet, fortæller, at der ligger et uudnyttet potentiale i opdagelserne:

Det betyder, at vi skal optimere beplantningerne for at få endnu større fordele. I et igangværende projekt gør vi dette ved at prøve at vælge de bedste blomster efter svenske forhold.

At blomsterstriber gavner mere, når de ligger i flere år, giver god mening, når man anskuer dem fra et natursynspunkt. Blomsterstribernes primære formål bør være at give føde til vilde bestøvere – bier, sommerfugle og svirrefluer.

For at opfylde dette formål bedst muligt er det vigtigt, at de er sammensat af arter, som giver et rigt fødeudbud over lang tid, men også at striberne får lov til at ligge i mere end en enkelt sæson. Fødeudbuddet skal være vedvarende for at understøtte de eksisterende populationer af bestøvere, men også fordi flere arter overvintrer i jorden under striberne. Hvis man bearbejder jorden eller omlægger striben hvert år, går disse populationer til.

Studiet, The effectiveness of flower strips and hedgerows on pest control, pollination services and crop yield: a quantitative synthesis, identificerer flere interessante muligheder i fremtidens indretning af landbruget og peger blandt andet på, at bestøvning af afgrøder falder eksponentielt i takt med afstanden til levende hegn og blomsterstriber.

Billede og artikel af Julie Rohde Birk, projektkoordinator i Økologisk Landsforening.

Luk (Esc)